Σπίτι > Έκθεση > Περιεχόμενο
Βασικά στοιχεία για τα ελαστικά των μοτοσικλετών
May 19, 2017

Συμβουλές ασφάλειας για μοτοσυκλετιστές εκτός δρόμου και διπλού αθλητισμού


1. Πίεση αέρα: Να διατηρείται πάντοτε η συνιστώμενη πίεση των ελαστικών για τον τύπο εδάφους στον οποίο οδηγείται η μοτοσικλέτα. Ελέγξτε το εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη. Τα υποπληθωρισμένα ελαστικά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον τροχό όταν οδηγούνται σε βραχώδες, τραχύ έδαφος και επιτρέπουν στη μοτοσικλέτα να αναβλύζει ή να περιπλανηθεί σε ομαλό, σκληρό έδαφος. Ο υπερπληθυσμός μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ελαστικά και να προκαλέσει άσκοπα βίαιη οδήγηση. Για να μετρήσετε με ακρίβεια την πίεση των ελαστικών, χρησιμοποιήστε ένα πρότυπο μετρητή πίεσης ελαστικών.

2. Κατάσταση: Ελέγξτε τις περικοπές και τις προεξοχές που μπορεί να προκαλέσουν διαρροή αέρα. Επίσης, ελέγξτε τα ελαστικά για τους κοχλίες που λείπουν και για την υπερβολική φθορά τους.

3. Τροχοί: Για να αποφύγετε απώλεια ελέγχου ή τραυματισμού, βεβαιωθείτε ότι τα παξιμάδια άξονα είναι σφιχτά και ασφαλισμένα. Πιάστε κάθε ελαστικό στο μπροστινό και το πίσω μέρος και προσπαθήστε να το βγάλετε στον άξονά του για να ανιχνεύσετε τα φθαρμένα έδρανα ή τα χαλαρά παξιμάδια. Δεν πρέπει να υπάρχει ελεύθερο παιχνίδι ή ολίσθηση καθώς πετάτε τον τροχό. Επιθεωρήστε τους τροχούς για σπασμένες ή χαλαρές ακτίνες και για ρωγμές στην πλήμνη ή το χείλος.

1.jpg