Σπίτι > Έκθεση > Περιεχόμενο
Συμβουλές για την οδήγηση στη βροχή
Dec 31, 2016

Λόγω της ολισθηρό έδαφος και χιόνι οδήγηση ποσοστά ατυχημάτων ως υψηλό, τόσο για λόγους ασφαλείας, οδηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν αυτόν τον κίνδυνο.

Σε ένα βρεγμένο δρόμο μπορεί να συμβεί ατύχημα, όπως ελαστικά πιο ικανά να γλιστρήσει στο δρόμο παρουσία νερού, με αποτέλεσμα την αύξηση της απόστασης φρεναρίσματος, λαβή αποδυναμωθεί.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ανοιχτό προβολείς

Προσοχή βλέποντας και αυτοκινήτων-πεζών

Μην καθυστερήσουν ξανά μετά την εκκίνηση του οχήματος

Πρόληψη waded στο αυτοκίνητο

Χαμηλή ταχύτητα σιγά-σιγά

Αποτρέπει την ολίσθηση τροχού

Διατηρήσει ένα καλό οπτικό πεδίο