Σπίτι > Έκθεση > Περιεχόμενο
Ασφάλεια ελαστικών όρων χρήσης
Dec 31, 2016

01 αντικατάσταση ελαστικών στο σωστό χρόνο για να επεκτείνει τη διάρκεια ζωής

02 έλεγχος ελαστικά αν υπάρχει άνιση φθορά

03 έλεγχος μοτίβο τραυματισμούς, ραγισμένα

η σωστή πίεση ελαστικών 04