Σπίτι > Έκθεση > Περιεχόμενο
Ελαστικό αναβάθμιση ποια είναι τα οφέλη;
Dec 31, 2016

Αθλητικές επιδόσεις

Βελτιωμένη σταθερότητα χειρισμό υψηλής ταχύτητας.

Στροφή κέρδη απόδοσης

Παραμόρφωση του ελαστικού, μειώνεται με τη σειρά.

Επιδόσεις πέδησης

Διδασκαλία φρένα εκτελείται πιο γρήγορα.

Ομορφιά αναβάθμιση

Αναβαθμίζεται περισσότερο δροσερό μόδας οπτικά εφέ