Σπίτι > Έκθεση > Περιεχόμενο
Ελαστικά γροθιά τους κινδύνους κατά μήκος το μεγάλο;
Dec 31, 2016

Ελαστικό πλευρά προς τα πάνω

Όταν παίρνετε από το τοπικό μέρος της πλευράς ελαστικών, ελαστικών κουρτίνα γραμμή λόγω των επιπτώσεων από εξωτερικές δυνάμεις, μια σειρά από ρίζα καλώδιο αποσύνδεσης μπορεί, είναι πολύ επικίνδυνο.

Κοίλες πλευρές ελαστικών

Ελαστικά κλιμακωτά μερικές φορές πλευρά ακτινοβολία κατεύθυνση να κρεμάει. Αυτό είναι ένα προϊόν της εσωτερικής δομής, και υπήρχαν ανησυχίες για την ασφάλεια δεν υπάρχει, πλήρως σε χρήση.