Σπίτι > Έκθεση > Περιεχόμενο
Τόπος συναντήσεως
Jan 19, 2017
Τόκιο Big Sight Πρόσβαση Χάρτης
Δυτική αίθουσα 1 (περίπου 8.800 m²),
West 2 Hall (περίπου 8.800 m²),
Κόλπος της καρδιάς,
Εξωτερική Έκθεση Ζώνη (13.000 m²)