Σπίτι > Έκθεση > Περιεχόμενο
Όταν χρειαστεί να αντικαταστήσετε το λάστιχο
Dec 31, 2016

Όταν οι τροχοί όταν λείανσης να φορούν τις οδηγίες, δεν πρέπει να συνεχιστεί, ελαστικά πρέπει να αντικατασταθούν.

Όταν συμβεί ένα κάταγμα όταν το ελαστικό σκοινί, διογκώνοντας ή ελαστικό καλώδιο και καλώδιο είναι εκτεθειμένο, πρέπει να διακόψετε αμέσως χρησιμοποιώντας.

Όταν το ελαστικό ωφέλιμης ζωής για πάρα πολύ καιρό (πάνω από τρία χρόνια), και δεν μπορεί να συνεχίσει να το χρησιμοποιήσετε.

Λάστιχα χρησιμοποιείται για ένα εξάμηνο ή αλλαγή κάθε 5000 χλμ