Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο
Τέσσερα ελαστικά σεζόν
Dec 31, 2016

Τέσσερις εποχές ελαστικών: κοινή SUV και SUV μοντέλα, ελαστικό πέλματος μεγαλύτερο από τα περισσότερα. Σε θερμοκρασία δωματίου, τριβής ελαστικών καλό, ελαφρώς μεγαλύτερο θόρυβο, χρησιμοποιείται προκειμένου να περάσει το σχεδιασμό επιδόσεων. Τέσσερις εποχές ελαστικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια πολύ ευρεία κλιματολογικές συνθήκες.